ZARZĄD

W skład zarządu Armatorskiego Klubu Żeglarskiego AKŻ'90 wchodzą: